Designer Gro Kjøll

Gudum gård

Gårdsbutikken

Vestfoldstakken

Tilbehør

Bilder

Video

Kontakt oss

Les mer om
Vestfoldstakken
og Gudum gård


Brosjyre 3.2 MB (.pdf)

Brosjyre 1.4 Mb (.doc)


         

Ansvarlig for siden
E. Thormodsrud

© Vestfoldstakken.no


 

Gro og Kristian Kjøll 

ønsker velkommen til Gudum Gård i Holmestrand


I biskop Øysteins jordbok fra år 1400 kalles gården "Guæimi" altså Gud - heimer. Gården er en av de eldste religiøse samlingssteder i bygda.


I dag produserer Gudum Gård brune egg og smågris,  dyrker korn og oljefrø og har skogsdrift med tømmer og vedproduksjon


Gårdsbutikken startet som et eggutsalg i sidebygningen på Gudum gård i 1981. Gården hadde da, som nå, 2000 høner og en daglig produksjon på mellom 1500 og 2000 egg.


I 1994 flyttet det lille eggutsalget inn i Stabburet, hvor gårdsbutikken og systuen holder til i dag.


Vestfold Stakken er systuens hovedprodukt.

Åpningstider: onsdag 10.00 - 17.00

Eller etter avtale

Tlf: 41 44 61 66