Gudum gård

Gårdsbutikken

Vestfoldstakken

Tilbehør

Bilder

Kontakt oss

Les mer om
Vestfoldstakken
og Gudum gård

 

      

 

Ansvarlig for siden
E. Thormodsrud

© Vestfoldstakken.no

 

 

Gudum Gård gbr 67/1, 3, 10 og 55/3 i Holmestrand.

 

 

 
  Gårdsnavnet er i dag Gudum. I biskop Øysteins jordbok fra år 1400 kalles gården "Guæimi" altså Gud - heimer. Gården er en av de eldste religiøse samlingssteder i bygda. De eldste ferdselveier inn til bygda kom fra syd langs den gamle kongevei over Reggestad i (Våle) Re forbi Hvitstein til Gudum, derfra videre til Angers Klev. Ut ifra gamle skrifter kan vi lese at gården Gudum har vært et bygdesentrum fra ca år 700.

Eiendommen kom i familiens eie i 1907. Da kjøpte Johan Hartvik Arvesen gården. Han var trelasthandler med eget sagbruk (der Shell ligger i dag) og sønn av slakter Frantz Arvid Arvidson. Arvesen var med og stiftet Vestfold Travforening og Norsk hesteeierforening mm. Han drev hesteavl i stor stil med mange hester på stallen og ellers var det kuer, griser og høner på gården. Han bygde også stabburet på gården.

Johan Arvesen giftet seg med Inger Olea Foss fra Nordre Foss i 1905, de fikk 2 barn.
Arvesen døde i 1952 og Inger i 1956.

Hanna Wilhelmine f 1906 og Inger Johanne f 1926. Hanna W. giftet seg med Simen Simensen (ingen barn). Han drev egen transportforetning fra gården med lastebiler i fast kjøring for Nordisk Aluminiumsindustri. Hr Simen Simensen bygde nytt hønehus i 1959. Sidebygningen ble også bygget ny i l965. Det ble også foretatt restaureringsarbeider på hovedbygningen. Simensen døde i l969. Hanna W døde i l981.

Inger og Johan Arvesens 2. datter Inger Johanne, gift med Alf Kjøll f. 1926 har 3 barn; Johan Kristian, Berit og Kari. Gudum eies i dag av Johan Kristian Kjøll gift med Gro Finstad fra Ås i Akershus, De har 3 barn; Martin, Peder og Hannah.

Hønehuset ble ominnredet og restaurert i l981. Grisehuset ble bygget nytt i l988. Stabburet ble ominnredet i 1994 til gårdsbutikk og systue. Drengstue ble bygget i 1995.

Gården består av et totalareal på 1270 dekar. 185 dekar er dyrket, derav 50 dekar innleid. Utmarksarealet består av blandingskog som strekker seg fra NJA opp til Sollivann, derfra til Liglaneren, ned til Sande grense og langs stupet tilbake til Djupedalsmyr og ned til NJA.

Gudum Gård 

- produserer: brune egg og smågris

- dyrker: korn og oljefrø

- har skogsdrift med : tømmer og vedproduksjon

 

Dagens eierer av gården er tilsluttet Norges Bondelag, Norges Bygdekvinnelag, Felleskjøpet, Fjørfeavlslaget, Vestfold Svineavlslag og Norsk Gardsmat.

Vertskapet ønsker dere hjertelig velkommen.